Особено известни в този край са грандиозните пещери, валозите, въртопите, пропастите и каньоните. Проучени и картирани са 292 пещери, повечето от които са обявени за природни забележителности. Известни са и двата скални феномена – Струпанец, изобразен върху старите български банкноти от 1934 г., и Провъртеника, който представлява кръгла дупка в скала, през която по време на лятното и зимното слънцестоене преминават слънчеви лъчи. Смята се, че това е била древна обсерватория. Пещерите са обект на изследване от Българската федерация по спелеология и Световната спелеоложка общност. Те са определени за еталони в международната изследователска програма за сравнение на карстовите райони в света PIGEK. Някои от пещерите са уникални паметници на човешката култура от палеолита до ХІV век. В пещерата “Темната дупка” в каньона на река Златна Панега са намерени следи от живот на първобитни хора – едни от първите Homo sapiens, живели на планетата.