Скалните църкви"Света Марина" и "Св. Никола" (Глигора), са посочени като архитектурно-стоителни паметници на културата (Д.В. бр.65/ 1967г.)

Икона с изображение на св. Никола (Глигора) от 19 век. Съхранява се в Националния исторически музей.

Стенописите на църквите "Св. Марина", "Св. Никола"и "Успение Богородично"са обявени за паметници на изобразителното изкуство (Д. В., бр.100/1969 г)

В дефилето на река Искър, до село Карлуково е разположен Карлуковският манастир. През ХV век той бил разграбен и разрушен. Възобновен в края на ХVІ и началото на ХVІІ век, после отново бил разрушен и запустява. През 1834 г. е възстановен със средства на Стефан Чалъков от Пловдив.

През 1799г. бягайки от кърджалиите и пазвантските хайдуци, епископ Софроний Врачански намерил убежище в Карлуковския манастир, където се крепял българския дух.

Срещу Карлуковския манастир има две скални църкви. Стенописите на църквата Св. Марина са фрагментарно запазени. Те датират от ХІV век и са изпълнени от първокласен майстор. На около 5-6км. северозападно от Карлуково е скалната църква „Св. Григорий“, в която има два слоя стенописи от ХІV и ХVІІ век (Част от стенописите са свалени и понастоящем се съхраняват в НИМ).