Карлуковски карстов комплекс

Това е най-представителната карстова територия за ниски до 400 м хълмисто-платовидни земи, не само в страната. На малката площ на микрорайона – около 900 ха, е развит пълният комплекс от повърхностни и подземни карстови форми, като отделните обекти са разположени едни спрямо други на съвсем късо разстояние от няколко десетки до няколкостотин метра максимална отдалеченост.

Пещерите в Карлуковския микрорайон са почти 400 и се разделят по най-общата стандартна класификация на 2 - хоризонтални и вертикални. С най-висока степен на туристическа атрактивност, безспорно, е карстовата арка (скален мост) Проходна. Невидими на пръв поглед, но интересни като обекти са и няколкото карстови пропасти, разположени в карното поле пред Проходна – аткрактивните карстови пропасти Банковица, Свирчовица, Кучешката и др. Естествен център на обектите от Карлуковския карстов комплекс е Националният пещерен дом с устроеният в него Балкански център по спелеология.