Пещерата Банковица е обявена за природна забележителност със заповед № 2810 от 10.10.1962 година (ДВ. 56 / 1963). Проучването на подземните галерии трае повече от 30 години, като последните големи открития бяха направени през 2008. До тогава дължината се смяташе, че е 689 м, като до момента са картирани повече от 2 км нови части и ще бъдат картирани поне още толкова. Това би следвало да направи пещерата една от десетте най-дълги пещери в България.